Archiwa kategorii: Prawo i gospodarka

Potrzeba regulacji hamującej ekoterroryzm


|

Rząd pracuje nad regulacjami upraszczającymi procedury budowlane. Zapomniano jednak o tym, że jednym z największych hamulców dla inwestycji budowlanych w Polsce jest tzw. ekoterroryzm (nie mylić z prawdziwymi organizacjami ekologicznymi). Wyeliminowanie tego patologicznego zjawiska powinno być jednym z głównych elementów zmian prawnych w obszarze szeroko rozumianego prawa budowlanego. Czytaj dalej

Nowelizacja przepisów podatkowych, czyli w jakim państwie żyjemy


|

W jakim państwie żyjemy? Obserwując otaczającą nas rzeczywistość społeczno-prawną, na pewno nie można się zgodzić z tezą – wygłoszoną całkiem niedawno przez jednego z członków obecnego (nie?)rządu – że Rzeczpospolita Polska istnieje tylko teoretycznie. Państwo polskie istnieje w praktyce, ma się całkiem dobrze, a aktualnie rządzący nie zawahają się skorzystać z okazji, by uświadomić obywatelom władzę swych organów, zaangażowanie zatrudnionych tam funkcjonariuszy oraz bezwzględną skuteczność procedur decyzyjnych

Czytaj dalej

Kraj Rad


|

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt noweli Ordynacji Podatkowej. W całym tym „zalewie” nowości moją szczególną uwagę wzbudziła kwestia powołania Rady do spraw unikania opodatkowania. Polska jest bez dwóch zdań krajem rad. Wielu. A to mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a to Radę Gminy X. Rad Ci u nas bez liku.

Czytaj dalej

Czy stawiać na niezależność urzędów centralnych? Refleksje na tle powołania nowego Prezesa UOKiK


|

W Polsce nie ma jednolitego modelu statusu prawnego centralnych organów administracji rządowej. Rządzący od lat lawirują pomiędzy wzmacnianiem niezależności takich organów, a ich upolitycznianiem. Tymczasem wpływ urzędów centralnych na przedsiębiorców jest nie do przeceniania – rozwiązanie tego dylematu nie jest więc obojętne dla biznesu.
Czytaj dalej

Czy Państwo może legalnie wyrządzać szkodę przedsiębiorcom?


|

W Polsce brakuje wypracowanego systemu rekompensowania szkód przedsiębiorców z tytułu zgodnych z prawem działań władczych władzy publicznej. Tym samym w wielu przypadkach, w których jak się by wydawało przedsiębiorcom należy się rekompensata od Państwa, nie pozwalają na to regulacje prawne. Ten stan może jednak ulec zmianie i takie postulaty są w ocenie Laboratorium uzasadnione. Czytaj dalej

Milcząca zgoda z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – broń przedsiębiorców pozbawiona amunicji


|

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej od 2010 roku daje przedsiębiorcom niezwykle silne narzędzie przeciwko opieszałości urzędów. Chodzi o tzw. milczącą zgodę, czyli domniemanie uzyskania wnioskowanego uprawnienie wskutek upływu terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ administracji. Niestety ze stosowaniem tej rewolucyjnej dla biznesu regulacji nie jest najlepiej. Czytaj dalej

Przepisy ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Lotniska Okęcie jednak zgodne z Konstytucją


|

Trybunał Konstytucyjny ponownie zajął się zgodnością z Konstytucją przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej podmiotom świadczącym usługi w zakresie przewozu osób. W wyroku z dnia 27 lutego 2014 r. (sygn. akt P 31/13) orzekł, iż przepisy te nie naruszają wolności działalności gospodarczej gwarantowanej w art. 22 ustawy zasadniczej. Rozstrzygnięcie Trybunału zapewnia korporacjom taksówkarskim, które uzyskały zezwolenie na oferowanie usług z zakresu przewozu osób, dotychczasowe źródło dochodu. Czy wyeliminuje jednak nielegalną konkurencję? Czytaj dalej

Dlaczego zapomnieliśmy o ustawie o swobodzie działalności gospodarczej? – refleksja na tle jej art. 77 ust. 6


|

Wiele korzystnych dla biznesu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest w praktyce ignorowanych przez administrację publiczną i sądy administracyjne. Ten niekorzystny trend dotyczy m.in. art. 77 ust. 6 tej ustawy, który formułuje zakaz wykorzystywania dowodów pozyskanych w toku kontroli przedsiębiorcy prowadzonej niezgodnie z przepisami. Ten niesłychanie korzystny dla przedsiębiorców przepis został w zasadzie pozbawiony realnego znaczenia. W ocenie Laboratorium sytuacja ta wymaga pilnej zmiany. Czytaj dalej

Stosunki Polsko-Chińskie w świetle najnowszych wydarzeń – wnioski na przyszłość


|

Od podpisania porozumienia o ustanowieniu partnerskich stosunków strategicznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową minęły dwa lata. Jest to okres wystarczający, aby przeanalizować i zweryfikować politykę Polski w stosunku do Chin.

Treść porozumienia opiera się o współpracę w zakresie finansów, nauki i techniki, rolnictwa, transportu, turystyki, szkolnictwa wyższego oraz górnictwa, a także zawiera deklarację strony chińskiej o chęci zwiększenia importu polskich towarów oraz zachęcaniu i wspieraniu udziału chińskich przedsiębiorstw w projektach infrastrukturalnych oraz w przekształceniach prywatyzacyjnych w Polsce, w zamian strona polska ma dążyć do wsparcia chińskich przedsiębiorstw chcącym wejść na rynek polski oraz europejski. Czytaj dalej