Archiwa autora: Michał Jabłoński

Michał Jabłoński

O Michał Jabłoński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W ramach pracy zawodowej od wielu lat stale współpracuje z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych, obsługując podmioty gospodarcze w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WPiA UW i autorem licznych publikacji naukowych. Jest wiceprezesem zarządu Laboratorium Prawa i Gospodarki. Analizuje wpływ stanowienia i stosowania prawa administracyjnego oraz przepisów procedur (administracyjnej, sądowoadministracyjnej, cywilnej) na warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowanie poszczególnych rynków branżowych.

Potrzeba regulacji hamującej ekoterroryzm


|

Rząd pracuje nad regulacjami upraszczającymi procedury budowlane. Zapomniano jednak o tym, że jednym z największych hamulców dla inwestycji budowlanych w Polsce jest tzw. ekoterroryzm (nie mylić z prawdziwymi organizacjami ekologicznymi). Wyeliminowanie tego patologicznego zjawiska powinno być jednym z głównych elementów zmian prawnych w obszarze szeroko rozumianego prawa budowlanego. Czytaj dalej

Czy stawiać na niezależność urzędów centralnych? Refleksje na tle powołania nowego Prezesa UOKiK


|

W Polsce nie ma jednolitego modelu statusu prawnego centralnych organów administracji rządowej. Rządzący od lat lawirują pomiędzy wzmacnianiem niezależności takich organów, a ich upolitycznianiem. Tymczasem wpływ urzędów centralnych na przedsiębiorców jest nie do przeceniania – rozwiązanie tego dylematu nie jest więc obojętne dla biznesu.
Czytaj dalej

Czy Państwo może legalnie wyrządzać szkodę przedsiębiorcom?


|

W Polsce brakuje wypracowanego systemu rekompensowania szkód przedsiębiorców z tytułu zgodnych z prawem działań władczych władzy publicznej. Tym samym w wielu przypadkach, w których jak się by wydawało przedsiębiorcom należy się rekompensata od Państwa, nie pozwalają na to regulacje prawne. Ten stan może jednak ulec zmianie i takie postulaty są w ocenie Laboratorium uzasadnione. Czytaj dalej

Milcząca zgoda z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – broń przedsiębiorców pozbawiona amunicji


|

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej od 2010 roku daje przedsiębiorcom niezwykle silne narzędzie przeciwko opieszałości urzędów. Chodzi o tzw. milczącą zgodę, czyli domniemanie uzyskania wnioskowanego uprawnienie wskutek upływu terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ administracji. Niestety ze stosowaniem tej rewolucyjnej dla biznesu regulacji nie jest najlepiej. Czytaj dalej

Dlaczego zapomnieliśmy o ustawie o swobodzie działalności gospodarczej? – refleksja na tle jej art. 77 ust. 6


|

Wiele korzystnych dla biznesu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest w praktyce ignorowanych przez administrację publiczną i sądy administracyjne. Ten niekorzystny trend dotyczy m.in. art. 77 ust. 6 tej ustawy, który formułuje zakaz wykorzystywania dowodów pozyskanych w toku kontroli przedsiębiorcy prowadzonej niezgodnie z przepisami. Ten niesłychanie korzystny dla przedsiębiorców przepis został w zasadzie pozbawiony realnego znaczenia. W ocenie Laboratorium sytuacja ta wymaga pilnej zmiany. Czytaj dalej

NSA funduje branży deweloperskiej niespokojne czasy


|

W ostatnim okresie miało miejsce kilka ważnych wypowiedzi sądów administracyjnych, które mogą wprowadzić dodatkowe ryzyka do działalności deweloperów. Może to skutkować poszerzeniem katalogu sytuacji, w których deweloper utraci pozwolenie na budowę w trakcie realizacji inwestycji. Problem wymaga niewątpliwie monitorowania.

Większość przedsiębiorców działających w branży deweloperskiej, realizując często bardzo kosztowne inwestycje, musi liczyć się z potencjalnym ryzykiem uchylenia pozwolenia na budowę, na podstawie którego prowadzona jest inwestycja. Niestety, polskie prawo budowlane oraz procedury, które gwarantują uprawnienia odwoławcze sąsiadom inwestora oraz organizacjom społecznym, nie pozwalają przedsiębiorcom spać spokojnie. Oczywiście łatwo sobie wyobrazić jak podnosi koszty realizacji inwestycji wstrzymanie robót budowlanych spowodowane nawet przejściową utratą pozwolenia na budowę. Czytaj dalej

Rzecz o tym, czego Państwo wymaga od nas, abyśmy robili. Za „darmo”


|

W Polsce rosną nie tylko obciążenia podatkowe dla biznesu. Przybywa także tzw. ciężarów publicznych, czyli różnego rodzaju nieodpłatnych obowiązków nakładanych przez ustawodawcę na przedsiębiorców. Zjawisko to ilustruje przykład dyżurów adwokackich w postępowaniu przyspieszonym.

Może to budzić zdziwienie Czytelników, ale jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się liczebnie grup przedsiębiorców w Polsce są adwokaci. O ile w roku 2005 stan adwokatury wynosił 7933 adwokatów (źródło: http://bip.adwokatura.pl/pl/bip/varia/10_02_17_raport_o_liczbie_prawnikow/px_raport_ilu_naprawde_jest_prawnikow_w_polsce.pdf), to obecnie liczba ta sięga ponad 12260 adwokatów (źródło: http://www.rejestradwokatow.pl na dzień niniejszego wpisu). Oznacza to więc wzrost w ciągu 8 lat o ponad 54 %. To – oraz fakt, że grupa ta jest mi szczególnie bliska ze względu na posiadane wykształcenie – spowodowało, że pierwszy wpis na blogu Laboratorium zdecydowałem się poświęcić zagadnieniu, które z perspektywy wszystkich adwokatów (a zwłaszcza tych świeżo upieczonych) powinno być interesujące. Czytaj dalej