Miesięczne archiwum: listopad 2014

Władza w terenie i samorząd terytorialny Republiki Uzbekistanu


|

Z racji położenia geograficznego, potencjału demograficznego oraz surowcowego Republika Uzbekistanu odgrywa wiodącą rolę w Azji Centralnej. W przypadku tego państwa szybki rozwój gospodarczy powoduje ogromny wzrost zapotrzebowania w zakresie nowych technologii (również wojskowych), IT, transferu wiedzy praktycznie z każdej dziedziny oraz produktów z różnych branż przemysłu lekkiego oraz spożywczego. Z tych właśnie względów państwa takie jak Federacja Rosyjska, Kazachstan, Chiny, Indie, a także szybko rozwijające się państwa Azji Południowo-Wschodniej postrzegają Uzbekistan jako ważnego partnera i zaczynają tworzyć podstawy szerokiej współpracy handlowej i gospodarczej.  Czytaj dalej

Obiecać można wszystko


|

16 listopada odbyły się kolejne wybory samorządowe. Z przestrzeni publicznej powoli znikają plakaty z uśmiechniętymi twarzami przyszłych wójtów, burmistrzów, prezydentów
i radnych. Kandydatów były tysiące, a każdy z nich składał dziesiątki obietnic. Ile teraz są warte te wszystkie przedwyborcze deklaracje? Czytaj dalej

Cena nie gra już głównej roli


|

19 października 2014 r. weszła w życie kolejna (już ponad czterdziesta!) nowelizacja prawa zamówień publicznych. Polski ustawodawca, starając się nadążyć za ciągle nam uciekającymi unijnymi standardami, znów wprowadził szereg istotnych zmian do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Prześledźmy zatem, co uległo zmianie w przepisach, od których zależy wydatkowanie około 150 mld zł rocznie. Czytaj dalej

Kilka słów o New Public Management w Polsce


|

Wydaje się, że racjonalizacja administracji, jako proces, ma jeszcze wiele do osiągnięcia w naszym Kraju. Jednakże, aby móc mówić o efektach, należałoby ten proces rozłożyć na czynniki i wybrać jedynie te, które mają rzeczywiście długofalowy, pozytywny wpływ na rozwój usług administracji publicznej. Nie wszystko to, co na pierwszy rzut oka wydaje się prawidłowym rozwiązaniem, takie jest po latach praktyki. Z nowoczesnego publicznego zarządzania należałoby wyciągnąć to, co jest dobre, modyfikując pewne jego podstawowe założenia, a nawet je uzupełniając.

Czytaj dalej