Miesięczne archiwum: czerwiec 2014

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wywłaszczy, a Minister Finansów odszkodowanie opodatkuje podatkiem CIT


|

Praktyką GDDKiA jest proponowanie ofert zbycia nieruchomości na cele publiczne, które są tak naprawdę ofertami „nie do odrzucenia”, ponieważ w przypadku odmowy sprzedaży nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe w trybie art. 15 ww. ustawy. Zapewnienie zawarte w takich ofertach, że przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne zwalnia z opodatkowania podatkiem CIT okazuje się niezgodne z rzeczywistością. Czytaj dalej