Miesięczne archiwum: kwiecień 2014

Statolatria made in USA


|

Krążyła kiedyś anegdota o debacie uniwersyteckiej, w której udział wzięli przedstawiciele nauki amerykańskiej (burżuazyjnej) i sowieckiej. W jej trakcie uczony z Kraju Rad dowodził wyższości systemu centralnego planowania nad skompromitowanym modelem wolnego rynku. Na wywody o systemie wszechwładzy trustów i karteli, który redukuje ludzi do trybików w kapitalistycznej maszynie, wyzwala najgorsze wilcze instynkty i przyczynia się do transformacji od „być do mieć”, Amerykanin zaproponował porównanie statystyczne i przytomnie zadał pytanie o ilość par butów szytych w Związku Radzieckim. Konkretna odpowiedź nie padła. Bezczelne pytanie rozsierdziło radzieckiego uczonego, który – wyczuwając imperialistyczny podstęp – oburzył się, po czym zmiażdżył adwersarza ostrą ripostą: „A u was biją Murzynów!”. Czytaj dalej

Czy stawiać na niezależność urzędów centralnych? Refleksje na tle powołania nowego Prezesa UOKiK


|

W Polsce nie ma jednolitego modelu statusu prawnego centralnych organów administracji rządowej. Rządzący od lat lawirują pomiędzy wzmacnianiem niezależności takich organów, a ich upolitycznianiem. Tymczasem wpływ urzędów centralnych na przedsiębiorców jest nie do przeceniania – rozwiązanie tego dylematu nie jest więc obojętne dla biznesu.
Czytaj dalej

Czy Państwo może legalnie wyrządzać szkodę przedsiębiorcom?


|

W Polsce brakuje wypracowanego systemu rekompensowania szkód przedsiębiorców z tytułu zgodnych z prawem działań władczych władzy publicznej. Tym samym w wielu przypadkach, w których jak się by wydawało przedsiębiorcom należy się rekompensata od Państwa, nie pozwalają na to regulacje prawne. Ten stan może jednak ulec zmianie i takie postulaty są w ocenie Laboratorium uzasadnione. Czytaj dalej