Miesięczne archiwum: luty 2014

Dlaczego zapomnieliśmy o ustawie o swobodzie działalności gospodarczej? – refleksja na tle jej art. 77 ust. 6


|

Wiele korzystnych dla biznesu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest w praktyce ignorowanych przez administrację publiczną i sądy administracyjne. Ten niekorzystny trend dotyczy m.in. art. 77 ust. 6 tej ustawy, który formułuje zakaz wykorzystywania dowodów pozyskanych w toku kontroli przedsiębiorcy prowadzonej niezgodnie z przepisami. Ten niesłychanie korzystny dla przedsiębiorców przepis został w zasadzie pozbawiony realnego znaczenia. W ocenie Laboratorium sytuacja ta wymaga pilnej zmiany. Czytaj dalej