Miesięczne archiwum: grudzień 2013

Stosunki Polsko-Chińskie w świetle najnowszych wydarzeń – wnioski na przyszłość


|

Od podpisania porozumienia o ustanowieniu partnerskich stosunków strategicznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową minęły dwa lata. Jest to okres wystarczający, aby przeanalizować i zweryfikować politykę Polski w stosunku do Chin.

Treść porozumienia opiera się o współpracę w zakresie finansów, nauki i techniki, rolnictwa, transportu, turystyki, szkolnictwa wyższego oraz górnictwa, a także zawiera deklarację strony chińskiej o chęci zwiększenia importu polskich towarów oraz zachęcaniu i wspieraniu udziału chińskich przedsiębiorstw w projektach infrastrukturalnych oraz w przekształceniach prywatyzacyjnych w Polsce, w zamian strona polska ma dążyć do wsparcia chińskich przedsiębiorstw chcącym wejść na rynek polski oraz europejski. Czytaj dalej