Miesięczne archiwum: listopad 2013

NSA funduje branży deweloperskiej niespokojne czasy


|

W ostatnim okresie miało miejsce kilka ważnych wypowiedzi sądów administracyjnych, które mogą wprowadzić dodatkowe ryzyka do działalności deweloperów. Może to skutkować poszerzeniem katalogu sytuacji, w których deweloper utraci pozwolenie na budowę w trakcie realizacji inwestycji. Problem wymaga niewątpliwie monitorowania.

Większość przedsiębiorców działających w branży deweloperskiej, realizując często bardzo kosztowne inwestycje, musi liczyć się z potencjalnym ryzykiem uchylenia pozwolenia na budowę, na podstawie którego prowadzona jest inwestycja. Niestety, polskie prawo budowlane oraz procedury, które gwarantują uprawnienia odwoławcze sąsiadom inwestora oraz organizacjom społecznym, nie pozwalają przedsiębiorcom spać spokojnie. Oczywiście łatwo sobie wyobrazić jak podnosi koszty realizacji inwestycji wstrzymanie robót budowlanych spowodowane nawet przejściową utratą pozwolenia na budowę. Czytaj dalej

Rzecz o tym, czego Państwo wymaga od nas, abyśmy robili. Za „darmo”


|

W Polsce rosną nie tylko obciążenia podatkowe dla biznesu. Przybywa także tzw. ciężarów publicznych, czyli różnego rodzaju nieodpłatnych obowiązków nakładanych przez ustawodawcę na przedsiębiorców. Zjawisko to ilustruje przykład dyżurów adwokackich w postępowaniu przyspieszonym.

Może to budzić zdziwienie Czytelników, ale jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się liczebnie grup przedsiębiorców w Polsce są adwokaci. O ile w roku 2005 stan adwokatury wynosił 7933 adwokatów (źródło: http://bip.adwokatura.pl/pl/bip/varia/10_02_17_raport_o_liczbie_prawnikow/px_raport_ilu_naprawde_jest_prawnikow_w_polsce.pdf), to obecnie liczba ta sięga ponad 12260 adwokatów (źródło: http://www.rejestradwokatow.pl na dzień niniejszego wpisu). Oznacza to więc wzrost w ciągu 8 lat o ponad 54 %. To – oraz fakt, że grupa ta jest mi szczególnie bliska ze względu na posiadane wykształcenie – spowodowało, że pierwszy wpis na blogu Laboratorium zdecydowałem się poświęcić zagadnieniu, które z perspektywy wszystkich adwokatów (a zwłaszcza tych świeżo upieczonych) powinno być interesujące. Czytaj dalej